Informace pro naše Pacienty ohledně koronaviru COVID-19

image34

Vzhledem ke stávající situaci týkající se výskytu a šíření nového koronaviru bychom vám rádi předali základní informace jak o samotné nemoci, tak i postupu v případě možné nákazy.


Inkubační doba:   až 14 dní.
Přenos nákazy:    kapénkový přenos z člověka na člověka, kontakt s nemocným.
Příznaky: kašel, dušnost, horečka nad 38 °C.


Preventivní opatření: 
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. 
Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce.

Upozornění :

V případě, že jste se v posledních 14 dnech vrátili z oblasti s výskytem koronaviru (asijské země, Itálie atd.) a máte výše uvedené příznaky nebo jste případně byli v kontaktu s osobou, která v této oblasti pobývala a vykazovala příznaky onemocnění NEVSTUPUJTE PROSÍM DO ČEKÁRNY

Kontaktujte nás telefonicky nebo rovnou místně příslušnou kliniku infekčního lékařství nebo infolinku 724 810 106 / 725191367.

Aktuální situace ohledně koronaviru

V souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru COVID-19 doporučujeme svým pacientům, aby pozorně sledovali novinky, které na svých stránkách uveřejňuje ministerstvo zdravotnictví ČR :

 http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo pro občany krátké informační video o koronaviru.
Podívejte se, jak se chránit a co dělat při návratu z rizikových zemí.

Information for our clients regarding coronavirus COVID-19

Because of the current situation regarding the occurrence and spread of new coronavirus, we would like to provide you with basic information not only about the disease itself, but also about the Preventive measures.


Incubation period: up to 14 days

Transmission: droplet transmission from person to person, contact with the patient.

Symptoms: cough, shortness of breath, fever above 38 ° C.

Preventive measures:

Wash your hands frequently with soap and water, or use min. 70% alcohol.

For cough, cover your mouth and nose with a handkerchief or use a sleeve, not your hands.


Warning:

If you have returned from a coronavirus area in the last 14 days (Asian countries, Italy, etc.) and have the symptoms listed above, or if you have been in contact with a person residing in the area and showing symptoms of the disease, PLEASE NOTICE , it is necessary to contact us before visiting our clinic.

Contact us by phone or directly to the hotline 724 810 106 or  725191367.

image35