Doporučené postupy (COVID 19)

image42

Současná fakta:

 •  převažuje komunitní typ šíření nemoci COVID 19, kdy není možné trasovat jednotlivé přenosy 
 •  klesá výskyt běžných respiračních infektů (ARI) a chřipky způsobené vývojem počasí a izolací populačních kontaktů 
 •  člověk s respiračním infektem je s velkou pravděpodobností nemocen nemocí COVID 19 
 •  je jisté, že i asymptomatický člověk již může šířit virus 
 •  hygienická služba je přetížena kontakty, vzhledem k převaze komunitních přenosů zákonitě selhává její role 
 •  otázkou zůstává dostupnost testování na původce nemoci v ČR 

 Proto, mimo rámec algoritmů a stále platných doporučení MZd ČR a SZÚ z 3. 3. 2020, která jsou vytvořena se snahou o trasování a identifikaci pacientů jednotlivě a nyní již nevyhovují výše popsané situaci, doporučujeme: 

 1.  Omezení veřejného pohybu osob (v souladu s opatřeními státní správy) 
 2.  Maximalizace nošení ochranných roušek – chráním své okolí a tím i sebe (v souladu) 
 3.  Dodržování zvýšených základních hygienických pravidel, nejvíce časté mytí rukou a omezení kontaktu rukou s obličejem a ústy 
 4.  Při výskytu příznaků respiračního onemocnění předpokládat nemoc COVID 19 a izolovat se v maximální možné míře i v rámci rodiny a nepodkročitelných sociálních kontaktů. 
 5.  V „lehkém“ průběhu nemoci není možné medicínsky ovlivnit průběh vlastní nemoci s výjimkou ovlivnění příznaků – kašel, teplota, bolesti. (antitusika, expektorancia, antipyretika, analgetika) 
 6.  Asistencí druhé osoby zajistit léky proti příznakům (symptomatická léčba viz výše), informovat telefonicky svého praktického lékaře k zajištění ePN. Zvážit pravidelnou telefonickou kontrolu v denních intervalech, či dle potřeby (checking).
 7.  Při zhoršení příznaků, zejména dušnosti, kdy lze příkladem jmenovat snížení tolerance fyzické zátěže (nedojdu na záchod bez zastavení a dodýchání, neřeknu souvisle delší větu bez nutnosti nadechnutí, než je obvyklé), je nutné kontaktovat praktického lékaře, který i telefonickým kontaktem může napomoci k vyhodnocení stavu. Může vzniknout doporučení kontaktovat 155. V akutně vzniklém zhoršení, kontaktovat 155 bezprostředně.
 8. Další péče je v dikci poskytovatelů akutní péče. 

 Tato doporučení jsou zaměřena k zabránění šíření nemoci, její léčbě. Těžiště pozornosti je zaměřeno na stav jedince bez ohledu na původ nemoci. 


Vytvořeno v souladu s:

„Home care for patient with suspected novel coronarivus (COVID – 19) infection presenting with mild symptomas, and management of their contacts; WHO 4. 2. 2020