Koronavirus - mimořádné opatření

Vážení klienti,

Od 13.3.2020, 12:00 hod vstupuje v platnost a rozšiřuje se povinná domácí karanténa na další země:


Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Írán, Itálie, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko,Švýcarsko, Velká Británie.


Žádáme proto všechny pacienty, kteří se v období od 7.3.2020 vrátili z vrátili z výše vyjmenovaných zemí, aby nás neprodleně telefonicky kontaktovali . V případě, že se vám nepodaří do ordinace dovolat, pošlete e-mail (do e-mailu zašlete své telefonní číslo). Sestry Vás budou v co nejkratším termínu kontaktovat.


Následně vám bude lékařem vystavena neschopenka na 14ti denní pobyt v domácí karanténě.


Pokud máte příznaky nebo máte podezření, že můžete být nakaženi koronavirem, NEVSTUPUJTE PROSÍM DO ČEKÁRNY!

Kontaktujte nás telefonicky nebo rovnou místně příslušnou kliniku infekčního lékařství nebo na informačních linkách Státního zdravotního ústavu

 724 810 106 / 725191367. 

Co dělat, když se vrátíme z rizikových oblastí?

po příjezdu během následujících 14 dní sledujte svůj zdravotní stav, zaměřte se především na příznaky respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, dýchací obtíže)

v případě výskytu příznaků, zůstaňte doma, omezte kontakt s lidmi a kontaktujte telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem svého ošetřujícího lékaře, příp. rovnou krajsou hygienickou stanici.

pro Itálii platí mimořádné opatření - všichni, kteří se vrátí z tohoto území je nařízena povinná domácí karanténa v délce 14 dní!

V případě dotazů či pochybností ohledně svého zdravotního stavu se telefonicky obracejte na:

svého ošetřujícího lékaře

místně příslušnou krajskou hygienickou stanici 

lékařskou pohotovostní službu na čísle 155 (příp. 112)

Další informace týkající se koronavitu obdržíte na informačních linkách Státního zdravotního ústavu 

 724 810 106 / 725191367. 

Pravidla domácí karantény

PRAVIDLA DOMÁCÍ KARANTÉNY


 • přerušení veškerého společenského života, sdržovat se pouze doma
 • separovat osobu v karanténě od ostatních členů domácnosti, např. oddělený samostatný pokoj
 • omezit co nejvíce kontakt s lidmi a chození mimo pokoj
 • při kontaktu s ostatními členy domácnosti užívat roušku, snažte se ale o co největší izolaci 
 • používat koupelnu a WC odděleně a po použití vždy vydesinfikovat
 • o nákup potravin požádejte rodinu nebo si je objednejte prostřednictvím internetové rozvážkové služby - plaťte dopředu a požádejte kurýra o ponechání nákupu před dveřmi
 • pokud vlastníme domácího mazlíčka a není nikdo, kdo by vám pomohl s venčením, můžete ven pouze na nezbytně nutnou dobu za podmínky maximálního vyhýbaní se kontaktu s lidmi 
 • v karanténě vás může kontrolovat hygiena či zaměstnavatel
 • pravidelně sledujte svůj zdravotní stav (příznaky koronaviru: kašel, dušnost, horečka nad (38°C) - v případě zhoršení, kontaktujte hygienickou stanici dle místa svého bydliště, která může nařídit odběry nebo převoz na specializované pracoviště

Přehled kontaktů na krajské hygienické stanice:

Hlavní město Praha 

 • Infolinka: 773 782 856, 773 782 850 (denně 8.00 – 20.00)
 • Ústředí:    296 336 700
 • Centrum: 233 087 720, 233 087 758
 • Seve:         286 883 001, 286 883 002 
 • Jih:             241 010 346, 241 010 347 
 • Východ:   271 087 144
 • Západ:     233 087 720, 233 087 758 
 • Severozápad: 235 365 828

Žádáme klienty o důsledné dodržování pokynu ministerstva zdravotnictví a pravidel domácí karantény. V případě porušení hrozí pokuta až 3 mil. Kč.