Výhodou ordinace je nadstandardní přístrojové vybavení

image70

CRP test

 CRP neboli C-Reaktivní Protein je sloučenina, která se tvoří v játrech a má značný význam v diagnostice mnoha nemocí. Také je významným indikátorem, který nám napoví, zda u infekce použít, či nepoužít antibiotika. 

image71

STREP test

 pro detekci Streptococcus pyogenes (streptococcus skupiny A, Strep A) ve výtěru z krku u pacientů podezřelých z infekce hltanu způsobené Strep A.

image72

Otoskop

  je metoda vyšetřující zevní část ucha a bubínek. 

image73

INR a PT test

 Vyšetření INR je prováděno z důvodu kontroly krevní srážlivosti nebo účinnosti antikoagulačního léku - warfarinu, Vyšetření PT se používá k vyhledávání a odhalováníkrvácivých stavů. 

image74

Tlakový Holter

 Jde o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby. 

image75

EKG

 EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě vašeho srdce. EKG vyšetření patří k jedněm z nejzákladnějších. 

image76

Glukometr i Glykovaný hemoglobin

  Tento přístroj má 2 funkce. První funkcí je, že funguje jako glukometr – měří hladinu glykemie (krevního cukru). Druhou funkcí je, že funguje jako analyzátor HbA1c – měří hladinu glykovaného hemoglobinu
(dlouhý cukr). 

  Výsledky měření jsou pak známy do 5 minut.

image77

Test okultního krvácení do stolice

 Screeningový test okultního krvácení do stolice se v současné době provádí imunochemickým testem. Příměs krve může signalizovat zhoubný nádor střeva.

image78

Oximeter

 Pulzní oxymetr je přístroj, který měří nasycení krve kyslíkem a informuje vás, zda jste při letu ve velké výšce vystaveni nedostatku kyslíku – hypoxii. Ve čtení ať pokračují především ti, kdo chtějí létat vysoko