image84

dispenzarizace

Dispenzarizace znamená průběžné sledování pacientů s chronickým onemocněním například: 

 • Cukrovka II. typu (Diabetes mellitus)
 • Vysoký krevní tlak (Hypertenze)
 • Vysoká hladina cholesterolu (Hypercholesterolémie)

Jak probíhá dispenzarizace?

 Pacient trpící chronickým onemocněním je v pravidelných intervalech vyšetřen erudovaným lékařem, je mu odebrána odběry, zhodnocen celkový zdravotní stav a stav chronického onemocnění. 

Na základě tohoto vyšetření je poté upravena taktika léčby.

Cíle programu:

 •  řádná léčba chronický onemocnění (vysoký tlak, cukrovka, vysoký cholesterol),
 • předcházení komplikací, které se vyskytují u chronický onemocnění (infarkty, mrtvice, selhání ledvin, ztráta zraku a jiné),
 • návrat do aktivního a plnohodnotného života.

Dispenzární plán u cukrovky

 • Kontrola lékařem každé 3 měsíce, cílený dotaz lékařem na možnou změnu citlivosti dolních končetin. Zhodnocení další strategie léčby.
 • Každé 3 měsíce odběr krve na vyšetření krevního cukru, rozbor moči, změření krevního tlaku, tepové frekvence a hmotnosti.
 • Každých 6 měsíců kontrola cholesterolu a jeho podjednotek, zhodnocení ukazatelů a ledvinových funkcí.
 • Každý rok oční vyšetření.
 • Jednou za 2 roky zhodnocení funkce štítné žlázy, EKG vyšetření.

Dispenzární plán u léčby vysokého tlaku

 •  Kontrola krevního tlaku a tepové frekvence nejméně každé 3 měsíce.
 • Nejméně 1x ročně kontrolní vyšetření krve (vyšetření hladiny minerálů, ledvinových funkcí, cukru a cholesterolu), rozbor moči.
 • Nejméně 1x ročně vyšetření lékařem: poslech srdce, plic a krčních tepen, EKG vyšetření a zhodnocení jeho nálezu. Dle výsledků pak stanovení plánu další léčby.

Dispenzární plán u vysoké hladiny cholesterolu

 • Nejméně 1x za 2 roky kontrolní odběr krve na celkový cholesterol a jeho podjednotky.
 • Nejméně 1x za 2 roky kontrola výšky, hmotnosti, krevního tlaku a tepové frekvence.
 • Nejméně 1x za 2 roky vyšetření lékařem: poslech srdce, plic, krčních tepen, pohmatové vyšetření tepu na dolních končetinách. Dále lékař zhodnotí výsledky rozboru krve (hladiny cholesterolu) a stanoví další plán léčby. Zhodnotí, jestli postačí režimová opatření (snížení hmotnosti, přiměřená dieta, omezení či zákaz kouření, vhodná pohybová aktivita) nebo je nutné nasadit léčbu ke snížení hladiny cholesterolu.