Žádost o eRecept

Poučení: Po odeslání této žádosti Vám bude eRecept vystaven v nejbližší den našich ordinačních hodin (dle časového vytížení ordinace). Recept dorazí formou SMS na váš mobilní telefon. Na základě sdělení kódu z SMS Vám lékárna vydá předepsané léky. Tento formulář je určen pouze pacientkám vedeným v naší evidenci.