image69

Pracovnělékařské služby.

  I k firemním klientům dokážeme přistupovat individuálně. Umíme nabídnout jak pracovnělékařské prohlídky vyhovující současným zákonům, tak i pracovně lékařské služby nadstandardního rozsahu pro jakoukoliv společnost a její zaměstnance. Stačí nás kontaktovat a společně probereme vaše požadavky, potřeby a cíle. 

Jedná se zejména o tyto oblasti: 

  • pracovnělékařské prohlídky
  • dohled nad pracovním prostředím
  • školení první pomoci

Pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců. Druhy, lhůty a termíny

 Účelem pracovnělékařské zdravotní prohlídky je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká omezení nebo ho dokonce vyloučit z výkonu určité práce. Cílem je chránit zdraví zaměstnance, ale také jeho spolupracovníky a jiné osoby pohybující se v blízkosti. Jaké jsou druhy zdravotních prohlídek a podle čeho se určují lhůty a termíny opakování? Přečtěte si komplexní informace, které odpovídají novele zákona od 1. listopadu 2017. 

CO NABÍZÍME

Pracovnělékařské prohlídky

Dohled nad pracovním prostředím

Dohled nad pracovním prostředím

  • 1. Vstupní prohlídka
  • 2. Periodická prohlídka
  • 3. Mimořádná prohlídka
  • 4. Výstupní lékařská prohlídka

Dohled nad pracovním prostředím

Dohled nad pracovním prostředím

Dohled nad pracovním prostředím

 Erudované vyhodnocení zdravotních rizik spojených s konkrétním pracovním prostředím a případně i následná doporučení k jeho změnám mohou ochránit zdraví lidí a ušetřit i spoustu nákladů na zdravotní péči či případné finanční postihy udělované za nedodržení předpisů. Naši odborníci rozumí zdravotní problematice pracovního prostředí i jeho legislativního pozadí do hloubky a služby poskytují po celé České republice. 

CENÍK pracovnělékařských služeb:
cena bez dph